Etiquette cursus

 

 

 

 

 

Woordenboek:

1) behoorlijk gepaste handelingen of gedrag; 2) manier of procedure moest worden nageleefd om te worden onderscheiden van non-verbale taal; 3) juiste kleding voor een bepaalde gelegenheid; 4) manieren; 5) de uitstraling van een graad van sociale, politieke of religieuze bekendheid, invloed of vijandigheid; 6) zich onthouden van alle onbeleefd of beledigend gedrag; in alle omstandigheden vriendelijk zijn; manieren; 7) netheid; 8) gematigd zijn in spraak, gedrag en omgang

De etiquette cursus is medisch en sociaal gedefinieerd en het is verplicht te weten welke waarde eraan wordt gehecht. Het is evenzeer wenselijk dat mensen de factoren hebben om deze normen toe te passen. Als je een succesvolle carrière wilt, moet je een bedrijf vinden om bij te werken dat verstandig is voor je getoonde capaciteiten. De organisator heeft een lijst opgesteld van de plaatsen die je moet bezoeken of de plaatsen die je leuk vindt. Het gedrag of de regel is ofwel op tijd vermeld, ofwel door de organisator gegeven, ten behoeve van de uitvoerende kunstenaars of het publiek.

Etiquette is geen feilloze wetenschap; zij is echter van koers veranderd en houdt gelijke tred met de behoefte in ons leven; daarom moet iedereen erop gespitst zijn zich aan de regels te houden. Mensen moeten zich bewust zijn van de hoogste waarden in het leven die naar voren moeten worden gebracht; het is goed om een omgeving te bieden die openstaat voor discussie. Onbeleefdheid hoort niet thuis in de discussie, vandaar de gelijkenis tussen mannen en vrouwen. De deelnemers hebben ook het voorrecht hun oordeel uit te spreken over de plaats van anderen.

Mensen hebben de vrijheid om te doen wat hij als de groeiende trend beschouwt, maar het moet niet worden aangemoedigd als het slecht is; bijgevolg moet negativiteit ervoor zorgen dat de deelnemers in een positieve modus zijn. Het is een mythe te denken dat mensen altijd bereid zijn te praten; zij laten zich echter gemakkelijk overhalen tot een oordeel over de spreker.

De gedragsregels mogen niet beperkt blijven tot de gesprekken die op het podium of de tribune worden gevoerd. Iedereen heeft het recht om aan de discussie deel te nemen, of hij nu afkomstig is uit de fysiek getroffen gezinnen of uit de minder getroffen gezinnen; de deelneming van de meer getroffen gezinnen kan worden bewerkstelligd door verschillende activiteiten, zoals het aanbieden van financiële steun aan de armen. De deelnemers moeten worden begeleid over het juiste kanaal om hun mening te geven.

Het gedrag van de deelnemer moet worden geleid door de normen van een erkend of paleisprotocol, dus is de hoogste graad van etiquette vereist; gewoonlijk worden deze protocollen niet verwacht van het gewone volk, dus wordt het hogere niveau van protocollen verondersteld.De muziek in die sessie moet in de juiste factor zijn, er zijn weinig aanvaardbare keuzes en het maakt de discussie zinvoller, dan de keuze van muzikale klanken.

Het gedrag van de deelnemers moet in overeenstemming zijn met de positie en de uitspraak van hun plaats, d.w.z. de twee plaatsen worden fonetisch aangeduid als STRIP/SPitz; Tung/ Thurain enMacdonell/Dorphy. Het helpt hen om na afloop van de sessie in de juiste stand te staan.

De manier waarop ze in de Sacharoyal nep Sol Armstrong moet worden op het evenement brengt niet hun oprechtheid of cadre. Het individu moet in staat zijn om het beste te geven voor het publiek onder zijn ac qualis.

Het tempo van een gegeven presentatie moet door de organisatoren worden gewaarborgd om ervoor te zorgen dat het ook de inhoud waard is; de presentatie moet gemakkelijk genoeg zijn om niet iets te zijn dat overgedramatiseerd wordt. Het publiek zal iedereen op zijn beurt respecteren en de persoon die de presentatie geeft wordt altijd geëerd omdat hij/zij de presentatie leidt waarheen deze zal leiden; daarom worden mannen en vrouwen evenveel gerespecteerd voor de standvastigheid van de presentatie.Etiquette

lees meer: