Health coach Utrecht

Het coachingsmodel

Coaching is een vaak beschreven proces van het geven van feedback aan individuen in een omgeving die veilig en vertrouwend is en waarin de coachende cliënt zelfbewust, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor zijn/haar daden.

Coaching maakt gebruik van een onderscheid tussen reflectie op kleine en grote doelen. Als we het coachingsmodel gebruiken, zouden we kunnen zeggen dat coaching gaat over het bereiken van een groot doel. De health coach probeert het doel niet direct te bereiken, maar geeft de cliënt feedback over welke kleine ingrepen en technieken gedaan zouden kunnen worden om het doel te bereiken. Over het algemeen begint de health coach met een gesprek over de doelen/ambities van de cliënt. Omdat de cliënt geen idee heeft wat hij/zij wil, voorziet de coach de cliënt van de nodige feedback. Als de cliënt eenmaal weet wat hij/zij wil bereiken, dan kan het bereiken van het doel beginnen.

Een cyclus van feedback bepaalt de aard van de coaching

De cliënt reageert over het algemeen vroeg in de coachinginteractie met zijn primaire reactie of antwoord. Elke reactie/reactie wordt in detail besproken. De cliënt krijgt feedback over zijn huidige toestand, zijn huidige situatie in termen van zijn vroegere en huidige houdingen, gedragingen en emoties. Een coach doet typisch het volgende, om merkbare Resultaten te bereiken, en voorwaarden die de beste oplossingen zijn voor de cliënt. De cliënt moet de nodige feedback krijgen, over de nodige informatie beschikken, openstaan om te leren, op zoek gaan naar externe motivatoren en uitdagingen, om verder een totaalbeeld te krijgen, dat zou leiden tot de gewenste Betere deals.

De coach doet het volgende

1. De coach GUERCults over de huidige toestand van de cliënt Belangrijke iteratie van coaching model is plicht om informatie over de huidige toestand van de cliënt in de routine van de coach te melden. De cliënt kan proberen de toegang van de coach tot informatie te blokkeren. Als de cliënt niet wordt geholpen bij het verzamelen van zijn eigen informatie, dan zal de coach proberen deze informatie te verkrijgen uit bronnen van derden, d.w.z. van collega’s, vrienden, familie en vrienden. De coach beslist echter nooit welke informatie betrouwbaar is, of welke bron betrouwbaar is in termen van de huidige toestand van de cliënt. Hij vestigt er gewoon de aandacht van de cliënt op, beslist wat te doen met de beschikbare informatie en geeft de cliënt feedback en suggesties.

De coach vraagt de cliënt om informatie over hem in te winnen en gebruikt deze informatie om hem te grillen over de omgeving waarin hij het gestelde doel moet bereiken. De derde(in dit scenario) hoeft alleen maar zijn werk te doen, het is de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Maar wat is de huidige toestand van de cliënt?

In het vorige voorbeeld was de cliënt niet actief betrokken. Dit was een klassiek geval waarin de cliënt niet in staat was om voor zichzelf op te komen en daarom had de coach/cliënt een gesprek, met gebruikmaking van NLP-technieken, in een niet-regressieve modus, waarbij hij probeerde om informatie voor de cliënt op te graven uit de externe geest. Dit zou er als volgt uit kunnen zien

Dit mijn vriend is de toekomst die je niet wilt plannen. Als je wilt dat dit soort toekomst gebeurt, zal het niet vanzelf gebeuren.

De coach moet de cliënt er dus van overtuigen dat er voor de cliënt geen echte noodzaak is om te veranderen zolang de cliënt niet de essentie van het gewenste positieve verleden heeft verworven. Dit is een subtiele subtiele wending. De cliënt krijgt voldoende bewijs dat hij/zij de verkeerde dingen heeft gedaan en de verkeerde situatie heeft ervaren/gepercipieerd, wat voldoende is om zijn/haar huidige toestand te rechtvaardigen. Het is functioneler om iemands gedrag te veranderen dan te proberen het hele verleden te veranderen. De cliënt gaat dus uit van zijn subjectieve normen en is zich er niet van bewust of hij een fout heeft gemaakt.

3. Verlangde naar verandering, maar de redenen voor de verandering waren niet sterk genoeg

In het vorige voorbeeld kon of wilde de cliënt niet dezelfde persoon zijn die hij kende. Volgens de cliënt was dit de reden voor verandering en hij had ervoor gekozen zijn doel, namelijk een beter leven, te bereiken door zijn menselijke eigenschappen te veranderen. Hij realiseerde zich echter niet dat de kern van zijn verandering werd gevormd door het feit dat de verandering alleen kon plaatsvinden dankzij bepaalde menselijke eigenschappen en hulpbronnen die hij voor zichzelf kan ontwikkelen. De cliënt moest leren zijn huidige toestand te veranderen, op voorwaarde dat hij in staat zou zijn de juiste hulpmiddelen te verwerven die zijn decon Brill met zijn kruid, laserstraal aanpak mogelijk zouden maken.

4. Ontwikkeling van de nieuwe menselijke hulpbronnen

De cliënt moest een veel hoger niveau van zowel bewustzijn als inzet hebben om te veranderen dan in het voorbeeld hierboven. Dit was de Soul Timeak die kon worden gezien als een activiteit van zelfontwikkeling. Verandering is duidelijk geen kwestie van bewuste keuze, in feite vereist het radicaal de integratie, de integratie van de onbewuste en symbolische niveaus van menselijk leren. De cliënt moest leren hoe hij zijn huidige toestand kon veranderen, op voorwaarde dat hij de instrumenten kon verwerven die hem in staat zouden stellen zijn eigen gedrag te veranderen, d.w.z. het maximum van zijn eigen menselijk vermogen om het niveau van zijn eigen zelfbewustzijn te veranderen waaraan wij gewoonlijk denken bij verandering.