Coach Utrecht

Het vereist een bepaalde geestesgesteldheid; een vermogen tot systeemdenken, een vorm van perceptie, de kennis van menselijk gedrag en communicatieve vaardigheden. Een goede coach onderhoudt effectieve interpersoonlijke relaties. Een goed coachingsysteem van de praktijk vereist vele vaardigheden. Een van de doelstellingen van het coachingsysteem is het vertrouwen van de coachee op te bouwen. De kunst van het coachen vereist de vaardigheid in het stellen van niet-directieve vragen.

Je zou kunnen zeggen dat coaching zich bezighoudt met het helpen van de gecoachte om te veranderen. Er zijn veel groepen die zich toeleggen op het helpen van de werknemer om te veranderen. De werknemer heeft, om te veranderen, de hulp van de coach nodig met alle vaardigheden en perspectieven die in de coaching door ervaring en studie zijn opgedaan in de relatie die wordt opgebouwd. De coachingstijl impliceert zelfreflectie en feedback.

Coaching kan worden toegepast op individuele personen of op een team van personen. Voor veel organisaties moet een persoon inzicht hebben in de strategie, het doel, de strategie, de doelstellingen en de structuur enz.

Welke kwaliteiten zijn belangrijk in een individuele Coach? De Internationale Coaching Federatie heeft vele criteria voor een coach, die elk belangrijk zijn. Een basis voor het beschrijven van de kwaliteit van een coach is het vermogen om een relatie met een coachee te ontwikkelen die open en vertrouwend is.

Een goed opgeleide coach beschikt over vaardigheden, ervaring en vertrouwen waardoor hij of zij in staat is individuen te ondersteunen, problemen op te lossen en mensen aan te moedigen en te inspireren om zich verder te ontwikkelen. Individuele of teamcoaching, evenals groeps- of teamontwikkelingsprogramma’s verwijzen naar de bevindingen van onderzoekers in de sociale en gedragswetenschappen.

Deze bevindingen vormen de basis voor elk coachingprogramma; de eigen bekwaamheid van de coach wordt niet in aanmerking genomen. Er zijn aanzienlijke onderzoeksgegevens die aantonen dat coaching een positief effect heeft op de productiviteit in een werkomgeving, waarbij de effecten worden gekwantificeerd als goed voor een productiviteitsstijging van 15% met een tijdskostequivalent van 15% voor elk individu (Kelly, Dvonne & mitry half e pers mario).

Geef jezelf de kans om te groeien als Coach. Het vergroten van uw kennis, begrip, houding en communicatievaardigheden zal u helpen een aantal van de meest voorkomende barrières en obstakels te herkennen die coaching in de praktijk tegenkomt. Naarmate uw didactische vaardigheden toenemen zult u ook in staat zijn deze inzichten te delen in uw eigen coaching.

Op dit moment zou ik, in plaats van een wortel te gebruiken om coaching aan te moedigen, willen voorstellen dat je coaching aanbiedt aan ieder individu of team dat het nodig heeft. Echter, om coaching als katalysator voor leiderschapsontwikkeling te kunnen geven, is het essentieel dat je de discipline hebt om het te ontwikkelen en te faciliteren terwijl je coacht.

Coaching is een vorm van counseling voor diegenen onder u die counsellors zijn en leiders willen coachen. De onderwezen beginselen en instrumenten zijn hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om uitmuntendheid te bereiken in hedendaagse managementsituaties. De kleine bijdrage van dijchemisten hebben ertoe geleid dat veel organisaties op zoek zijn naar resultaten waarvan zij geloven dat die de ervaring van hun belangrijkste mensen en leiderschap in het algemeen zullen verbeteren, tenzij kwantificeerbare resultaten kunnen opleveren.

Lees meer

Burn out