Coach Utrecht

Coaching is het concept van counseling nemen en het gebruiken om verandering en ontwikkeling aan te moedigen.

Coachen is:

1. Gebaseerd op de “orer” van de theorieën en toestanden die de mens van zichzelf maakt, waardoor wij greep krijgen op de wereld en de werkelijkheid, en op onze weg naar de zin van het leven.

2. Een proces waarin wij met mensen werken om te proberen hen te bevrijden en hen te doen inzien wat hun sterke punten en hun beperkingen zijn; samen met hen proberen wij creatieve oplossingen te vinden voor de moeilijkheden en problemen in hun leven, en hun eigen tekortkomingen en beperkingen te erkennen. Zodat zij hun eigen potentieel kunnen zien en kunnen gebruiken wat zij hebben om met de wereld en haar realiteiten om te gaan.

3. Een interactief proces waarin verschillende manieren van kijken naar de werkelijkheid als uitgangspunt dienen, en zo de weg vinden die wij allen nodig hebben om de hele planeet op een steviger, menselijker fundament te krijgen en gebruik makend van de drie factoren van fysiologie, psychologie en de structuur van de geest.Zodat wij in staat zijn onszelf, ons leven en de hele planeet in vriendelijkheid, vrede en harmonie te zien en te begrijpen.

4. Een proces waarin wij omgaan met mensen, zowel in privé- als in professionele sessies, die ons stimuleren en die ons informatie geven door hun begrip en aanvaarding van onze capaciteiten.

5. Een proces waarin wij een beter leven en een nog betere wereld voor onszelf en anderen kunnen maken.

C. De coachingsrelatie is de relatie die je met jezelf hebt.

De basis van coaching is zelfbewustzijn: het doel is inzicht te krijgen in wat u drijft, en vervolgens uw gedrag in gedachten op te pakken. Met oefening en coaching kom je in een gemoedstoestand, met vrede en harmonie.

De bijkomende voordelen zijn dat u doelen zult bereiken die u voorheen niet zou hebben bereikt. Uw leven zal veel gelukkiger en menselijker voor u worden.

De coaching relatie is zowel privé als professioneel

De coachingsrelatie is gebaseerd op onafhankelijkheid tussen twee bekwame mensen die bereid zijn hetzelfde niveau van ondersteuning te zoeken, en die geconfronteerd worden met de noodzaak om helderheid van geest te behouden als basis voor zowel goede als productieve actie.

A. Coaching is niet voor mensen die verdrietig zijn, depressief, met weinig wederkerige contacten, of die zich schuldig voelen of schamen, als gevolg van een of andere bijna-ongeluk-ervaring en op de een of andere manier “gebroken” zijn. De huurder kan iedereen zijn die zich werkelijk wil inzetten om van de hele wereld een betere plaats te maken.

Er is een gebrek aan inzicht in de waarde van het individu, en het vermogen om anderen te laten helpen vanwege de beperkingen, en een redelijke mate van arrogantie, van de kant van de schrijver.

B. Het vermogen om een bepaald resultaat op de werkplek te visualiseren en doelstellingen te ontwerpen die dit resultaat bewerkstelligen.

Want als de persoon eenmaal begrijpt waar hij naartoe wil, verschuift het coachingproces van het proberen te bereiken van het hoofddoel naar het daadwerkelijk bereiken ervan.

C. Coaching is voor gewone mensen die niet noodzakelijk begaafd zijn met een of ander geheim proces of speciaal talent, maar voor gewone mensen wier bedoeling niet is het buitengewone te bereiken, maar hun wereld een beetje beter te houden dan zij hem aantroffen.

RegRET is de grootste vernietiger van menselijk potentieel. De coach voegt management/leiderschap vaardigheden toe aan de basis coachingsvaardigheden, en veel van hun aanpak verschilt nogal van reguliere management theorieën.

S. Coaching is voor mensen met energie en inzet, die iets willen betekenen in de wereld. ITS pulp buiten Grenzen plaatsers, basketbal zangers, de jongere, uitbundige en / of naïef.

S. De coach helpt je duidelijk te zien waar je nu staat, op welk vaardigheidsniveau je je ook bevindt. De coach streeft niet naar ministers, goeroes en Vintage figuren.

De coach zal u vertrouwd maken met elk aspect van uw situatie, zodat ze uw inspanningen niet verstrooien, maar zich concentreren op wat u probeert te bereiken. De coach zal u uw leven laten hebben.

T. coaches zijn mensen, en geen werk/persoonlijk leven. De coach/coachee is zelden emotioneel betrokken.

De coach kan niet met u sabbelen, maar moet wel een open houding aannemen /coach en vrij zijn van elke emotionele band met de uitkomsten ervan, en moet klaar en bereid zijn om deze uitkomsten te vergemakkelijken, waar ze zich ook zullen voordoen.

E. De coach geeft nooit advies op een algemene manier; in plaats daarvan geven de coachRomantic’s suggesties gebaseerd op hun perceptie van wat juist is, over wat mensen moeten doen, wat mensen graag doen, over wat mensen niet moeten doen.

F. De coach geeft je een kans om vooruit te komen in je leven.

De coach geeft geen antwoorden, maar laat u toe ze voor uzelf te vormen.