Coach Den Bosch

Coaching kent vele toepassingen op vele gebieden, waaronder het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheid, sport, personeelsopleiding en de beveiligingsindustrie, maar al deze toepassingen zijn gericht op de vorming van iemand die je zou willen ontwikkelen tot wat hij of zij ook zou kunnen zijn.

Een coach kan een coach helpen en een coach kan een coachee helpen. Het kan bijzonder nuttig zijn, en bijzonder verrijkend, als meer dan één coachee en/of cliënt aan het werk is.

Ik heb veel succesvolle bedrijfsorganisaties geleid door middel van coaching. Deelnemers aan een coachingsalon ontmoeten daadwerkelijk cliënten, waarbij ze het maaltijdgedeelte van hun programma voor die week op de werkplek vervullen. Het is mogelijk voor deelnemers om gehypnotiseerd te worden en een verbintenis aan te gaan om hun levensstijl te ontwikkelen.

Een Coaching Programma loopt op het B sponsor niveau en soms op de A en S sponsor niveau. Wij hebben geconstateerd dat alleen individuen en een eenduidig proces, met succes een organisatie kunnen ontwikkelen en regelmatig personeel kunnen laten opleiden, om die organisatie te leiden. Wij hebben gezien in welke mate het niveau van de teamprestaties en het vertrouwen in zichzelf en in anderen is toegenomen, naarmate het programma werd uitgevoerd.

Een van de hoofddoelstellingen van Coaching is het creëren van een un Shed team van effectieve leiders, die in staat zijn zowel hun cabine unlock had’tvocational raket schip als hun collega’s effectief te beïnvloeden. Het begeleide programma kan in veel gevallen worden omschreven als een onderneming en heeft personeelskosten, die bijna het dubbele bedragen van de jaaromzet van de organisatie.

Succesvolle leiders en managers moeten beschikken over een vooraf bepaalde vaardigheden – wat in veel opzichten een niet-geleerde, cruciale bijschaving is terwijl ze nog op school zitten. Dat is het aspect van Coaching waar we zo trots op zijn, en het deel waarvan we gevonden hebben dat we er het best het leidinggevend personeel mee kunnen helpen.

Coaching en succes

Succesvolle implementatie van programma’s is vaak een demonstratie van het vermogen van een leider om een innerlijke kracht aan te moedigen en op te bouwen die hem in staat stelt zijn eigen beslissingen voor de toekomst te nemen zonder zich ingesloten te voelen door een falend leiderschapsteam. Veel baanbrekend succes is bereikt, persoonlijk en professioneel, wanneer leiders voelden dat zij hun denken moesten verduidelijken over het leiderschapsscenario dat wij hen hadden helpen ontwikkelen.

Hulpmiddelen kunnen worden ingezet als er een beroep wordt gedaan op onze netwerken, met name die van het team, om de leider te helpen met de beschikbare opties om problemen op te lossen, met name die problemen die het team lijken tegen te houden. Dat kan zowel voor een tijdsbestek zijn als voor een doorlopende strategie om het team succesvoller te laten functioneren.

Martin Luther King, voorzitter van de Internationale Coaching Federatie, zei: “Het leven van de leider ligt in de manier waarop hij zichzelf draagt. Ik draag mezelf ook op die manier. Dus dit is de les die ik heb geleerd, de ervaring van zo vele anderen: Voeg persoonlijkheid toe als waanzin. Het is duidelijk dat de meerderheid van de mannen en vrouwen en jongens het vermogen hebben om hun gevoelens te kiezen, te bezitten, te voelen en te uiten, tot het einde van hun dagen.”

Wanneer men het standpunt van de mededinger moet gebruiken (ik noem emimodaliteit tot macht en gezond verstand wanneer men verder wil gaan dan enige coaching!), schept men een werkelijk open hek, zodat de leider zijn erfelijkheid met moed kan uitoefenen.

Succes wordt opgebouwd door spelers te laten weten dat zij hun eigen leiderschapskwaliteiten kunnen gebruiken, door hen in staat te stellen hun eigen onafhankelijke besluitvormingsprocessen te gebruiken. De uitdaging in een coachingsprogramma is dan ook om een gemeenschappelijke gedragslijn en inslag te creëren, gebaseerd op reflectie, deel uitmaken van een team, voorbij ons ego en eigenbelang kijken en de menselijkheid van anderen zien.

Coachen gaat over bergen beklimmen in plaats van struikelblokken.

Wij kunnen ons afvragen: “Wat is mijn huidige rol?” en dan leren ontdekken wat onze sterke punten zijn en welke waarden wij willekeurig hebben geërfd, ze vrijelijk toekennen en het succes als een steen in de lucht zien opstijgen.